Aankondiging infonamiddag

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed en het Vlaams Architectuurinstituut organiseren in samenwerking met Stad en Architectuur vzw (Leuven) in het voorjaar 2015 infonamiddagen voor de sector architectuur en vormgeving.

Cecile Jacobs (secretaris beoordelingscommissie architectuur en vormgeving) en/of Stefan Siffer (projectleider Vlaams Architectuurinstituut) beantwoorden je vragen over het kunstendecreet, de mogelijkheden tot financiële steun, het samenstellen van een dossier, verblijfcentra in het buitenland / internationale werkplaatsen, contactpersonen en -adressen, internationale samenwerking,…

Je wordt persoonlijk ontvangen, niet in groep. Vooraf inschrijven is om organisatorische redenen noodzakelijk.

De eerstvolgende infonamiddagen vinden plaats op:

woensdag 25 februari 2015, van 13u30 tot 17u30, in Leuven

Plaats: Stad en Architectuur, gebouw Tweebronnen, Diestsestraat 49 of Rijschoolstraat 4

inlichtingen en inschrijvingen: Petra Griefing, tel. 016 22 22 39

Petra.griefing@stadenarchitectuur.be, www.stadenarchitectuur.be

woensdag 18 maart 2015, van 13u30 tot 17u30, in Antwerpen

Plaats: Vlaams Architectuurinstituut, deSingel

inlichtingen en inschrijvingen: Stefan Siffer, tel. 03 242 89 63

stefan.siffer@vai.be, www.vai.be.

woensdag 15 april 2015, van 13u30 tot 17u30, in Brussel

Plaats: Afdeling Kunsten, Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Inlichtingen en inschrijvingen: Cecile Jacobs, tel. 02 553 68 25 cecile.jacobs@cjsm.vlaanderen.be, www.kunstenenerfgoed.be.